Australian Jewelry 19th and early 20th century. Anne Schofield & Kevin Fahy

€ 150,00
Op voorraad
Levertijd: 3 dag(en)

Beschrijving

AUSTRALIAN JEWELERY documents the styles and fashions of jewelery from European settlement, the colonial era and the gold rush period, which so quickly changed the face of Australia's social and economic history. It examines the influence of immigrant jewelers in the second half of the nineteenth century, their increasing use of locally found gold, silver and gemstones, and the incorporation of Australian flowers, plants, birds and animals as decorative motifs. Novelty and souvenir jewelry is discussed, as well as the rise of jewelers working in the Arts and Crafts tradition. There is a comprehensive description of gemstones and other materials used in Australian jewellery, precious and semi-precious stones, metals, shells and a variety of other unusual substances, as well as a glossary of terms commonly used in describing jewellery. Much of the book consists of biographical notes on more than 250 Australian jewelers and designers, both individuals and companies, whose work is known by mark, documentation or attribution. Marking Australian jewelery is discussed separately. This section looks at a variety of used brands that can provide a positive means of identifying the maker or provenance of a piece of jewelry. Australian patents, design registration applications and trademarks are also explained and a number of examples are given. More than 300 pieces of jewelry are illustrated in color in the book. These pieces have been carefully selected from both public and private collections, and only a few have been previously illustrated. Due to their rarity, Australian jewelery from the nineteenth and early twentieth centuries is now eagerly sought after and is quickly becoming an increasingly valuable collector's item. AUSTRALIAN JEWELRY ARE therefore an essential reference point for collectors, dealers and anyone interested in Australian decorative arts.


==


AUSTRALIAN JEWELLERY documenteert de stijlen en mode van sieraden vanaf de Europese nederzetting, het koloniale tijdperk en de goudkoortsperiode, die zo snel het gezicht van de sociale en economische geschiedenis van Australië veranderden. Het onderzoekt de invloed van geïmmigreerde juweliers in de tweede helft van de negentiende eeuw, hun toenemende gebruik van plaatselijk gevonden goud, zilver en edelstenen, en de integratie van Australische bloemen, planten, vogels en dieren als decoratieve motieven. Nieuwigheden en souvenirsieraden worden besproken, evenals de opkomst van juweliers die werkzaam zijn in de Arts and Crafts-traditie. Er is een uitgebreide beschrijving van edelstenen en andere materialen die in Australische sieraden worden gebruikt, edelstenen en halfedelstenen, metalen, schelpen en een verscheidenheid aan andere ongebruikelijke stoffen, evenals een verklarende woordenlijst van termen die vaak worden gebruikt bij het beschrijven van sieraden. Een groot deel van het boek bestaat uit biografische aantekeningen over meer dan 250 Australische juweliers en ontwerpers, zowel individuen als bedrijven, wier werk bekend is door merkteken, documentatie of toeschrijving. Het merken van Australische sieraden wordt apart besproken. In deze paragraaf wordt gekeken naar een verscheidenheid aan gebruikte merken die een positief middel kunnen bieden om de maker of de herkomst van een sieraad vast te stellen. Ook worden Australische patenten, modelregistratieaanvragen en handelsmerken toegelicht en worden een aantal voorbeelden gegeven. In het boek worden ruim 300 sieraden in kleur geïllustreerd. Deze stukken zijn zorgvuldig geselecteerd uit zowel openbare als particuliere collecties, en slechts enkele zijn eerder geïllustreerd. Vanwege hun zeldzaamheid zijn Australische sieraden uit de negentiende en vroege twintigste eeuw nu gretig gewild en worden ze snel een steeds waardevoller verzamelobject. AUSTRALIAN SIERADEN ZIJN daarom een ​​essentieel referentiepunt voor verzamelaars, handelaars en iedereen die geïnteresseerd is in Australische decoratieve kunsten.Extra productinformatie

Cover
Linnen hardcover met stofomslag
Illustraties
Kleur en zwart/wit
Nieuw / folie / gelezen
Gelezen
Jaar
1990
Aantal pagina's
286
Taal / talen
Engels