Boeken monografieën:

Een monografie is een wetenschappelijk boek of verhandeling over één onderwerp of een beperkte groep van samenhangende onderwerpen, in het algemeen geschreven door één auteur. Het is een uitgebreide bespreking van een specifiek onderwerp of persoon, met veel details en vaak bevat het een bibliografie. Een monografie bevat geen uitgebreide index, het is geen naslagwerk.